ПИСАНЕ НА ЕСЕ – дистанционен курс за кандидат-студенти

декември 16, 2011 at 4:59 am (Публицистика) (, , , )

Казвам се Пламен Асенов, журналист с тридесетгодишен стаж в престижни чужди и български медии, автор на четири книги /подробни биографични данни виж по-долу/.

Предлагам възможност за дистанционни консултации и практическо обучение на кандидат-студенти в изкуството да се пише есе. 

1. Редът на обучението е следният:

– кандидатите предоставят кратка информация за себе си и за това в кое учебно заведение ще кандидатстват, по каква специалност и защо /това всъщност е първото есе, което не струва нищо, но чрез което аз донякъде ще се ориентирам в техните моментни възможности за писане/;

– задавам първата тема и очаквам да получа на електронната си поща готов текст по нея до два, най-късно три дни след това;

– до 24 часа след като имам текста, връщам подробен писмен анализ за неговите  достойнства и недостатъци, съпроводен с обяснителни бележки, препоръки за четене на допълнителна литература или специализирани източници, както и препоръки на какво специално да се обърне внимание при работата занапред;

– заедно с това задавам и следващата тема, чиято сложност е съобразена с показаното дотук ниво на кандидата, с необходимостта от обръщане на по-специално внимание към някои елементи при достигнатия етап на подготовка или с възможността за по-бързо движение напред в материята, наречена „писане на есе”.

2. Когато става дума за случаи на единична консултация, а не за по-дълъг процес на обучение, по желание на кандидата мога да му задам тема или да получа и оценя готово вече есе по тема, свободно избрана от самия него.

3. Предимствата на този тип обучение:

– тъй като принципът е дистанционен, кандидатът може да се намира във всяка точка на света и съвместната работа да продължава, пести се време за придвижване и контакти, избягва се често трудното съгласуване на подходящ ден и час за лични срещи;

– всеки получава индивидуално внимание и може да е в постоянен контакт с мен, като се консултира по всички възникнали въпроси, пряко или косвено свързани с работата;

– не обяснявам скучни общи принципи /освен когато много се налага/, а давам практически съвети и насоки, при това съобразени с нивото и възможностите, които виждам във всеки кандидат поотделно;

– обучението може да продължи допълнително или да прекъсне във всеки момент – по преценка на кандидата, който е свободен да се съобрази или да не се съобрази с моето мнение за достигнатото от него ниво.

4. Срокове, свързани с обучението:

– тъй като личният ми капацитет не е безкраен, съвместната ни работа може да започне веднага, след като с всеки кандидат поотделно съвместим графика на неговите желания с този на моите възможности и след като Прочетете остатъка от публикацията »

Постоянна връзка Вашият коментар